top of page

NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ, informeert u over zijn privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het browsen op de website  https://notariamolinillo.com

In die zin garandeert NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in organieke wet 3/2018 van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten ( LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (GDPR).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid en de voorwaarden die zijn opgenomen in de juridische kennisgeving. 

IDENTITEIT VAN DE CONTROLLER

 

PRINCIPES TOEGEPAST BIJ GEGEVENSVERWERKING

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Houder de volgende principes toepassen die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (RGPD):

 • Principe van legaliteit, loyaliteit en transparantie: De Eigenaar zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn waarover de Eigenaar de Gebruiker vooraf in absolute transparantie zal informeren.

 • Principe van gegevensminimalisatie: de houder vraagt alleen de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden opgevraagd.

 • Principe van beperking van de bewaartermijn: De Eigenaar bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling. De Eigenaar zal de Gebruiker informeren over de overeenkomstige bewaartermijn overeenkomstig het doel.
  In het geval van abonnementen zal de Houder periodiek de lijsten herzien en die inactieve records gedurende geruime tijd verwijderen.

 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan gewaarborgd zijn.
  De Eigenaar neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

 

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bladeren https://notariamolinillo.com  het is niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken.

De gevallen waarin u uw persoonsgegevens wel verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of een e-mail te sturen.

 

RECHTEN

De Eigenaar informeert u dat u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens het recht heeft om:

 • Vraag toegang tot opgeslagen gegevens.

 • Vraag een rectificatie of annulering aan.

 • Vraag de beperking van uw behandeling aan.

 • Maak bezwaar tegen de behandeling.

U kunt het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet uitoefenen.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks door de belanghebbende worden uitgeoefend, op verzoek van de Eigenaar, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ en informatie vragen over de gegevens die hij heeft opgeslagen en hoe deze zijn verkregen, de rectificatie ervan vragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder vragen.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@notariamolinillo.com samen met een geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van uw DNI of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve rechtsbescherming en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u aanbelangen in strijd is met de verordening.

 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u verbinding maakt met de website om een e-mail te sturen naar de houder, een opmerking te schrijven over een artikel of een pagina, of u zich abonneert op de nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de notaris JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van uw informatie door — Nominalia — alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving   en in dit privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de Eigenaar is verschillend, afhankelijk van het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Eigenaar vraagt om persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres om vragen van Gebruikers te beantwoorden.
  NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die Gebruikers kunnen hebben met betrekking tot de informatie op de website, de verwerking van persoonsgegevens, vragen met betrekking tot de juridische teksten op de website , evenals elke andere vraag die de Gebruiker kan hebben en die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website.

 • Opmerkingenformulieren: de houder vraagt om persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk: voor- en achternaam, e-mailadres en websiteadres om te reageren op opmerkingen van gebruikers.

Er zijn andere doeleinden waarvoor de Eigenaar persoonsgegevens verwerkt:

 • Om naleving van de voorwaarden in de juridische kennisgeving   en in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die het verzamelt te waarborgen.

 • Om de diensten aangeboden door deze website te ondersteunen en te verbeteren.

 • Om gebruikersnavigatie te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificeerbare gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies die naar de computer van de Gebruiker worden gedownload tijdens het browsen op de website waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het Cookiebeleid.

 • Om sociale netwerken te beheren. NOTARIS JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ is aanwezig op sociale netwerken. Als u een volger wordt op de sociale netwerken van de Eigenaar, wordt de verwerking van persoonsgegevens beheerst door deze sectie, evenals door de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval van toepassing is en die je eerder hebt geaccepteerd.
  U kunt het privacybeleid van de belangrijkste sociale netwerken raadplegen via deze links:

De Eigenaar zal uw persoonsgegevens verwerken om uw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over uw activiteiten en voor elk ander doel dat de regelgeving van sociale netwerken toestaat.

In geen geval zal de Eigenaar de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om individueel reclame te sturen.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de best practices in de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost door Nominalia. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd, aangezien ze hiervoor alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ informeert de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, met uitzondering van het feit dat de overdracht van gegevens wordt gedekt door een wettelijke verplichting of wanneer het verlenen van een dienst de noodzaak inhoudt van een contractuele relatie met een behandelmanager. In het laatste geval zal de overdracht van gegevens aan de derde partij alleen plaatsvinden wanneer NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker heeft.

In sommige gevallen kunnen echter samenwerkingen worden aangegaan met andere professionals, in deze gevallen is toestemming van de gebruiker vereist om informatie te verstrekken over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden uitgevoerd met de strengste veiligheidsnormen.

INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

COOKIESBELEID

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken, dit is informatie die wordt opgeslagen in uw webbrowser.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelingsbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

LEGITIMATIE VOOR GEGEVENSVERWERKING

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit Privacybeleid accepteren.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

De categorieën van persoonsgegevens die door de Houder worden verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens.

 • Categorieën van speciaal beveiligde gegevens worden niet verwerkt.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
  Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de Eigenaar te helpen het gebruik van de Website door Gebruikers te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  Meer informatie op: https://analytics.google.com

Op de pagina de Google-privacybeleid legt uit hoe Google omgaat met privacy met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie.

U kunt ook een lijst bekijken met de soorten cookies  gebruikt door Google en zijn medewerkers en alle informatie met betrekking tot hun gebruik van de advertentie cookies.

 

WEB NAVEGATIE

Tijdens het browsen https://notariamolinillo.com niet-identificerende gegevens kunnen worden verzameld, waaronder IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe services en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics.

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, browsepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de webpagina's die toegankelijk zijn via de verschillende links op de website.

 

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

U stemt ermee in dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn, evenals om ze naar behoren bij te werken.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die naar de website worden verzonden, waarbij u NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ ontheft van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

 

AANVAARDING EN TOESTEMMING

Als gebruiker van de website verklaart u dat u op de hoogte bent van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, u aanvaardt en stemt in met de behandeling ervan door NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ op de wijze en voor de doeleinden aangegeven in dit privacybeleid .

 

HERROEPBAARHEID

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@notariamolinillo.com samen met een geldig wettelijk bewijs, zoals een fotokopie van uw DNI of gelijkwaardig.

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

bottom of page